تعرفه های درمانی

 

 

تعرفه و حق العلاج بیمارستان موقوفه گودرز سال1397

 

 

کد جراحی و بیهوشی

 

خیریه: 285,600

بیمه:  95,200

سهم بیمار:  199,920

جراحی 2 کدی : فنی 292700

حرفه ای285600

سهم بیماریا تکمیلی (10%سهم بیمار +مابه التفاوت)

سهم بیمه پایه

(90% تعرفه دولتی)

تعرفه  خیریه

نوع خدمت

4,905,200

1,423,800

6,329,000

تخت خصوصی

3,328,200

1,423,800

4,752,000

اتاق دو تخته

1,740,200

1,423,800

3,164,000

اتاق عمومی

9,592,200

1,423,800

11,016,000

تخت  VIP

1,740,200

1,423,800

3,164,000

تخت اعصاب و روان

کد داخلی :

داخلی: فنی  166100

حرفه ای  162000

 

دولتی: فنی  97600

حرفه ای  95200

4,408,200

6,607,800

11,016,000

تخت   Icu

4,408,200

6,607,800

11,016,000

تخت  Nicu   

2,204,100

3,303,900

5,508,000

تخت   ccu

875,200

712,800

1,588,000

تخت نوزاد سالم

1,216,800

997,200

2,214,000

تخت نوزاد بیمار

713,000

 

0

 

713,000

همراه بیمار

کدویزیت و مشاوره:

 

خیریه:   162,000

بیمه:  95,200

سهم بیمار:  76,320

419,760

471,240

891,000

ویزیت روز اول

343,440

385,560

729,000

ویزیت روز بعد

228,960

257,040

486,000

ویزیت ترخیص

419,760

471,240

891,000

مشاوره

534,240

599,760

1,134,000

مشاوره دعوتی

763,200

856,800

1,620,000

ختنه نوزاد

1,100,000

0

1,100,000

آمبولانس

1,200,000

0

1,200,000

آمبولانس ویژه

 

 

 

مراجعین محترم :

* در صورت برخورداری از بیمه تکمیلی واحد پذیرش را مطلع نمایید.

 

 بازدید:1121
آخرین به روزرسانی: 1397/09/01

   
  • آدرس: یزد، خیابان سلمان فارسی، کوچه بیمارستان گودرز، بیمارستان موقوفه خیریه گودرز
  • تلفن: 4 - 81 20 26 36 (035) و 5 - 81 10 26 36 (035)
  • نمابر: 65 11 26 36 (035)
  • ایمیل: info@GoodarzHospital.ir