چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • ریاست بیمارستان
  • معاونت درمان
   • واحد فناوری اطلاعات
   • منابع مالی و حسابداری
    • واحد بیمه گری
     • واحد ترخیص
     • معاونت برنامه ریزی و توسعه
      • واحد خدمات پشتیبانی
       • واحد تغذیه
        • واحد مخابرات
         • واحد تاسیسات
         • مسئول اعتبار بخشی
          • سوپروایزر آموزشی
           • واحد منابع انسانی

             
          • آدرس: یزد، خیابان سلمان فارسی، کوچه بیمارستان گودرز، بیمارستان موقوفه خیریه گودرز
          • تلفن: 4 - 81 20 26 36 (035) و 5 - 81 10 26 36 (035)
          • نمابر: 65 11 26 36 (035)
          • ایمیل: info@GoodarzHospital.ir